Název:
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
Název dle žádanky:
APTT
Zkratka:
APTT
Další názvy:
Metoda:
zákalová metoda
Jednotka:
s
Materiál:
plazma
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
Stabilita 15-25 °C:
4 h
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

Norma