Název:
ALP izoenzymy
Název dle žádanky:
ALP izoenzymy
Zkratka:
Další názvy:
izoenzymy alkalické fosfatázy
Metoda:
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
10 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:

Referenční meze

Věk

Norma