Název:
Anti-EBNA IgG
Název dle žádanky:
Ab EBNA IgG
Zkratka:
EBNG
Další názvy:
Metoda:
CLIA
Jednotka:
IP
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

0,00 1,50