Název:
Anti-endomyziu IgG
Název dle žádanky:
Anti-endom. IgG
Zkratka:
EM.G
Další názvy:
Metoda:
imunofluorescence
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
2 týdny
Dodací lhůta - statim:
Stabilita 2-8 °C:
2 týdny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

Norma