Název:
Chloridy
Název dle žádanky:
Cl
Zkratka:
Cl
Další názvy:
Metoda:
iontově selektivní elektroda
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
7 dní

Referenční meze

Věk

0 1
1 15
15 60
60 90
90 150

Norma

95 115
95 110
97 108
98 107
98 111