Název:
Glukóza v plazmě
Název dle žádanky:
Glukóza v plazmě
Zkratka:
GluP
Další názvy:
Glukosa v plazmě
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
mmol/l
Materiál:
plazma (NaF)
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
2 dny

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

3,6 5,6