Název:
Glykovaný hemoglobin
Název dle žádanky:
Glyk. hemoglobin
Zkratka:
GHBC
Další názvy:
Gylykovaný hemoglobin A1C
Metoda:
HPLC
Jednotka:
mmol/mol
Materiál:
plná krev (EDTA)
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
2 dny

Referenční meze

Věk

0 150

Norma

20 42