Název:
Kreatinkináza
Název dle žádanky:
CK
Zkratka:
CK
Další názvy:
Kreatinkinasa
Metoda:
spektrofotometrie
Jednotka:
µkat/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
2 dny

Referenční meze

Věk

0 6T
6T 1
1 15
Ž 15 60
Ž 60 150
M 15 60
M 60 150

Norma

1,26 6,66
0,17 2,44
0,20 2,27
0,41 2,85
0,37 1,65
0,41 3,24
0,35 3,38