Název:
Natriuretický peptid typu B
Název dle žádanky:
NT-proBNP
Zkratka:
BNP
Další názvy:
BNP
Metoda:
imunoanalýza
Jednotka:
ng/l
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
3 dny
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
6 h

Referenční meze

Věk

U 0 150
F 0 50
F 51 150
M 0 50
M 51 150

Norma

0 125
75 144
153 334
40 93
90 227